Hizmet Sözleşmesi

 1. Taraflar
 • Hizmet sağlayıcı (şirket veya birey) ile kullanıcı arasındaki ilişki belirtilir.
 • Hizmet sağlayıcının adı, adresi ve iletişim bilgileri sağlanır.
 • Kullanıcının adı, adresi ve iletişim bilgileri talep edilebilir.
 1. Tanım ve Kapsam
 • Hizmetin tanımı ve kapsamı açıklanır.
 • Hangi hizmetlerin sunulduğu, işlevlerin neler olduğu ve kullanıcıya ne gibi avantajlar sağlandığı belirtilir.
 1. Kullanıcı Hakları ve Sorumlulukları
 • Kullanıcının hizmeti nasıl kullanabileceği, hangi kurallara uyması gerektiği ve izin verilmeyen faaliyetlerin neler olduğu açıklanır.
 • Kullanıcının hesap güvenliği, şifre koruması ve yetkisiz erişime karşı sorumluluğu hakkında bilgi verilir.
 • Kullanıcının içerik paylaşımı, yorum yapma veya diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunma gibi eylemleri için sorumluluklar belirtilir.
 1. Fikri Mülkiyet Hakları
 • Websitesine ait tüm fikri mülkiyet haklarının kime ait olduğu belirtilir.
 • Telif hakkı, ticari markalar, patentler ve diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilendirme yapılır.
 • Kullanıcının, hizmet üzerindeki fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi gerektiği vurgulanır.
 1. Ücretlendirme ve Ödeme Koşulları
 • Eğer hizmet karşılığında bir ücret talep ediliyorsa, ücretlendirme ve ödeme koşulları açıklanır.
 • Ödeme yöntemleri, fiyatlandırma politikası, abonelik seçenekleri veya üyelik planları gibi bilgiler verilir.
 • İptal, geri ödeme ve para iadesi politikaları hakkında açıklama yapılır.
 1. Kullanıcı Verileri ve Gizlilik
 • Kullanıcı verilerinin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve korunduğu belirtilir.
 • Veri gizliliği politikası ve çerez kullanımı gibi konular açıklanır.
 • Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla veri paylaşımı durumunda kullanıcı bilgilendirmesi yapılır.
 1. İptal ve Sonlandırma
 • Sözleşmenin nasıl iptal edilebileceği ve sonlandırılabileceği hakkında bilgilendirme yapılır.
 • Tarafların herhangi bir zamanda sözleşmeyi sonlandırma yetkisine sahip olup olmadığı iş özelindeki sözleşmeye bağlıdır.
 1. Sorumluluk Sınırlamaları
 • Hizmet sağlayıcının hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağı, belirli bir amaca uygun olduğu veya kullanıcı beklentilerini karşılayacağı gibi garanti veya taahhütlerde bulunmadığı belirtilir.
 • Hizmet kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı hizmet sağlayıcının sorumlu tutulamayacağı vurgulanır.
 1. Bağlantılar ve Üçüncü Taraf İçerikleri
 • Websitesindeki bağlantılar veya üçüncü taraf içeriklere erişim imkanının olduğu belirtilir.
 • Bu bağlantıların veya içeriklerin doğruluğu, güvenilirliği veya uygunluğu konusunda hizmet sağlayıcının sorumluluğunun olmadığı ifade edilir.
 1. Uyuşmazlık Çözümü
 • Taraflar arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların nasıl çözüleceği belirtilir.
 • Arabuluculuk, tahkim veya mahkeme yoluna başvurmadan önce alternatif çözüm yollarının deneneceği ifade edilebilir.
 1. Değişiklikler
 • Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin nasıl bildirileceği ve yürürlüğe gireceği belirtilir.
 • Kullanıcının düzenli olarak sözleşme değişikliklerini kontrol etmesi gerektiği vurgulanır.
 1. Geçerlilik ve Ayrılabilirlik
 • Sözleşme maddelerinin bağımsız olduğu ve herhangi bir hükmün geçersiz, uygulanamaz veya ayrılabilir olması durumunda diğer hükümlerin etkilenmeyeceği belirtilir.
 1. İletişim Bilgileri
 • Hizmet sağlayıcının iletişim bilgileri ve müşteri destek hattı gibi iletişim kanallarının sağlandığı belirtilir.
 • Kullanıcının herhangi bir soru, şikayet veya bilgi talebi için hangi iletişim kanallarını kullanabileceği açıklanır.
 1. Kabul Edilen Sözleşme
 • Kullanıcının hizmeti kullanmaya başlamadan önce sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmesi gerektiği belirtilir.